ĐẶT MUA ĐỊNH TÂM AN GIẤC HỌC VIỆN QUÂN Y

Mua 1 hộp: Giá 350.000/VNĐ/hộp + Dùng 15 ngày

Mua 2 hộp: Giá 330.000/VNĐ/hộp +  Dùng 1 tháng

Mua 4 hộp: Giá 300.000/VNĐ/hộp + Dùng 2 tháng

Mua 6 hộp: Giá 280.000/VNĐ/hộp + Dùng 3 tháng

(Miến phí vận chuyển toàn quốc khi mua từ 2 hộp)